Shop Mobile More Submit  Join Login
About Photography / Hobbyist Jakub20/Male/Poland Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 4,262 Deviations 6,328 Comments 34,190 Pageviews
×

Favourites

My collection of many, many beautiful and interesting Anthro graphics, and other graphics, beautiful artistic photos, and other beautifull art ;)


Kolekcja lubianych przez mnie pieknych i ciekawych grafika Anthro i nie tylko, pięknych zdjęć artystycznych i innej pieknej sztuki ;)

Newest Deviations

Activity


Hey, If you like Anthro Art to, and comic drawing, please lets come to see my second Art Profile, with my Anthro drawings ^^ :D -> dagootter.deviantart.com/
My New Anthro account ^^ :D Just for my Anthro Drawings ^^ :D :D :D -> dagootter.deviantart.com/
Hey! ^^ New Graphic soon ^^ :D ....
....Prepare for a meeting with assassin.... ...."The killer of Dukes".......
For all dear Ladies, from ocasion of your day - Heart  Hug Heart ^^
So. Easter is so close. I already have Wiker. And I can start weave Easter PALM I am a dummy! ... Sweating a little... ... in the meantime in painting and drawing and fixed old and new photos ^^; ...
Wooooooow... This is real assassin?... - Sketch by DagoOtter

Here is my New graphic ^^ :D If you don't see this yet, or you don't saw my new account where is now just for Anthro drawings ^^; :D -> NEW ANTHRO DA ACCOUNT ^^
  • Listening to: Grzesiu Turnau ^^
  • Drinking: Wather

deviantID

DagoKrakus's Profile Picture
DagoKrakus
Jakub
Artist | Hobbyist | Photography
Poland
Flag Counter


I was born and I live in the beautiful Polish city - Krakow. The City Of Polish Kings. Filled with amazing sights ... a great story ... sometimes great and sometimes tragic ... in our beloved Holy Father, Saint John Paul II.
Currently I Thrid class high school.
From the little I'm interested in history, monuments and Polish traditions, and especially I interested of Krakow - Monuments, history and traditions :) . I'm in love with my city. I love Krakow with all my heart and I can't imagine living anywhere else :-)
This great love for history, monuments and folk customs of Krakow and the Polish (Krakow) instilled in me my loveliest Granddad.
I am passionate about the city, its monuments, the history and the many great traditions, and was just one of those habits has found a special place in my heart... The Krakow Cribs :) .
The Christmas custom build Nativity scenes took with us in Krakow unparalleled anywhere else look ... Krakow Crib, it is the representation of the birth of the Lord Jesus, not in a humble stable, but its architecture inspired by are connected the old town and Wawel Castle in Krakow. Every year on the first Thursday in December is organized contest of krakow cribs (this year 73 contest)
www.youtube.com/watch?v=mRi_5M…
www.youtube.com/watch?v=krrwhq…
www.mhk.pl/zbiory/szopki-krako…
en.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%…
www.youtube.com/watch?v=AkbYWm…
www.youtube.com/watch?v=QoKuq-…
regionalna.tvp.pl/13230639/71-…
www.youtube.com/watch?v=5Sphmx…
When I was a child I loved the cribs, and promise that in the end, I'll take part in the competition and I will build the scene about. Today I am in the process of building my 6 crib on 73 Krakow Cribs contest in Krakow ;-) .
In addition, as I have a creative inspired me to paint what I would come to mind, sometimes I sculpt, I have outlined, I like to "try" to do Polish folk art
(Cut-outs of łowicz and Kurpie, Kashubian embroidery, Highlander painting on glass, Easter Palms from Małopolska and kurpie, Krakow Cribs, painted flower patterns of Krakow, etc. ;-) )
I'm also a photographer, I shoot my beautiful city of Kraków, I shoot also Poland - at the time a free travel on my country, I am learning the traditions, I visit known and little known beautiful places, and everything is shoot in the photos ;) ; well I'm doing photo reportages from different traditions, cultural events and places; etc ;) .
I love all the graphics, movies and comic books related to Anthro art :D. Same I try to draw graphic from Anthro. After that I just love this art :D .
The most I like to draw a Otter, wolves, Lions, Lynx, Squirrel, etc. ;) ; But in particular, Otters ^^ :) . In my Anthro graphics I like to mix the Polish traditions, historical characters and events, Famous Polish places, battles and skirmishes, arming, etc.

A lot of interest as a youth student :-)
Urodziłem się oraz mieszkam w przepięknym Polskim mieście w Krakowie... Mieście Polskich Królów... Przepełnionym wspaniałymi zabytkami... wspaniałą historią... nieraz wspaniałą a nieraz tragiczną... w mieście naszego ukochanego ojca świętego Świętego Jana Pawła II...
Aktualnie uczęszczam do Trzeciej klasy Liceum.
Od małego interesuję się historią, zabytkami oraz tradycjami Polski, oraz szczególnie Krakowa. Jestem zakochany w moim mieście. Kocham Kraków całym swoim sercem i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej :-)
Tę wielką miłość do historii, zabytków i zwyczajów ludowych Krakowa i Polski (szczególnie Krakowa) zaszczepił we mnie mój najukochańszy dziadziuś.
Jestem pasjonatem miasta Krakowa, jego zabytków, historii oraz wielu wspaniałych zwyczajów, I właśnie jeden z tych zwyczajów znalazł w moim sercu specjalne miejsce... Szopka Krakowska.
Ten bożonarodzeniowy zwyczaj budowania szopek przybrał u nas w Krakowie niespotykany nigdzie indziej wygląd... Szopka Krakowska, jest to przedstawienie narodzin pana Jezusa, nie w skromnej stajence, lecz w strojnym pałacyku inspirowanym architekturą Starego miasta oraz wawelu w Krakowie. Co roku w Krakowie w pierwszy czwartek grudnia organizowany jest konkurs szopek Krakowskich (W tym roku 72 konkurs)
www.youtube.com/watch?v=mRi_5M…
www.youtube.com/watch?v=krrwhq…
www.mhk.pl/zbiory/szopki-krako…
en.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%…
www.youtube.com/watch?v=AkbYWm…
www.youtube.com/watch?v=QoKuq-…
regionalna.tvp.pl/13230639/71-…
www.youtube.com/watch?v=5Sphmx…
Od małego uwielbiałem szopki krakowskie, i przysięgałem sobie że w końcu wezmę udział w konkursie i zbuduję szopkę... Dziś jestem w trakcie budowania mojej 5 szopki Krakowskiej na 72 konkurs szopek Krakowskich w Krakowie ;-)
Oprócz tego jak mam wenę twórczą to maluję co mi do głowy przyjdzie, czasami rzeźbię, szkicuję, lubię "próbuję" robić sztukę ludową Polski
(Wycinanki Kurpiowskie czy łowickie, haft kaszubski, malowanie na szkle, palmy kurpiowskie, wzorki Małopolskie ;-) itd.)
Jestem też Fotografem, fotografuję moje piękne miasto Kraków, fotografuję też Polskę - w czasie wolnym zwiedzam swój kraj, poznaję tradycje, odwiedzam znane i mało znane piękne miejsca, a to wszytko uwieczniam na zdjęciach; również robię fotoreportaże z różnych tradycji, wydarzeń kulturalnych, miejsc; itp ;) .
Po za tym uwielbiam wszystko co jest zwiazane z sztuka Anthro :D -Grafiki, Filmy, Komiksy, itp. Sam staram się jak najczęściej tworzyć grafiki z tej dziedziny sztuki ;) . Najbardziej lubię rysować Wydry, wilki, Rysie, Wieiwórki, itp. - Ale w szczególności uwielbiam Wydry ^^ :D .
W swoich Anthro grafikach lubię mieszać Polskie tradycje, historyczne postaci i wydarzenia, Znane Polskie miejsca, Bitwy i potyczki, uzbrojenie, itp.... ;)

Sporo zainteresowań jak na Studenta :-)
Interests

Journal History

Comments


Add a Comment:
 
:iconaxlreigns:
AxlReigns Featured By Owner Aug 24, 2016  Hobbyist Writer
Happy birthday, Jakub! :headbang: Hope you're doing well.
Reply
:iconshadoweclipex:
ShadowEclipex Featured By Owner Aug 24, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Happy Happy Birthday,
From all of us too you!!~
We wish it was our Birthday,
So we could party too!!~
Super Fantastic Golden Platter Cake 3D Super Fantastic Golden Platter Cake 3D
Reply
:icondagootter:
DagoOtter Featured By Owner Aug 24, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Thank you so much ^^ :D
Reply
:iconshadoweclipex:
ShadowEclipex Featured By Owner Aug 24, 2016  Hobbyist Traditional Artist
You are very welcome indeed!!~
Reply
:iconchiletrek:
Chiletrek Featured By Owner Aug 24, 2016
Hello :wave: :
 Happy Birthday!!!!!!!!!! Photographer llama

:happybounce: :typerhappy: :hungry: :cake: :squee: :dance: :boogie: .
Reply
:icondagootter:
DagoOtter Featured By Owner Aug 24, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Thank you so much ^^ :D
Reply
:iconchiletrek:
Chiletrek Featured By Owner Aug 24, 2016
Hello:
 And you are welcome, I hope you are having a great day :la: .
Reply
:icondagootter:
DagoOtter Featured By Owner Aug 24, 2016  Hobbyist Traditional Artist
^^
Reply
(1 Reply)
:iconmercenaryblade:
MercenaryBlade Featured By Owner Aug 24, 2016  Hobbyist Writer
Happy Birthday to you and your otter alterego
Reply
:icondagootter:
DagoOtter Featured By Owner Aug 24, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Thank you so much ^^ :D
Reply
Add a Comment: